Paket Programlarla Temel İstatistiksel Veri Analizi Kurs Programı (Katılım Belgeli)

Eğitim programı ile ilgili detaylı bilgilere ve başvuru sayfasına ana menüde yer alan KURS BAŞVURU sayfasından başvurabilirsiniz.

Kurs başvurusu nasıl yapılır? İzlemek için tıklayınız

Kurs programı online eğitim usulüyle verilecek olup kursiyerlere eğitmen ile iletişim imkânı verebilmek için eğitimler SENKRON (eş zamanlı - canlı) yapılacaktır. 

Programın amacı: Katılımcıların istatistik yazılım programlarını kullanarak temel istatistiksel kavram ve analizler konusunda bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamaktır.

Eğitmen: Doç. Dr. Ferhan ELMALI

Kursun Süresi: 17 saat

Kurs Başvuru Tarihi: 20.04.2018 - 15.06.2018

Kurs Başlangıç ve Bitiş Tarihi 18.06.2018 - 29.06.2018

Dersler hafta içi her gün Perşembe günü hariç saat: 14:00 - 16:00 arası yapılacaktır

Ön kayıt için: uzaum.ikc.edu.tr adresi üzerinden “Kurs Başvuru” linkini kullanınız.

Kurs Ücreti: 250 TL + KDV İKÇÜ Personel ve Öğrencilerine %10 indirim yapılacaktır

Hesap Bilgileri
Halk Bankası Çiğli Şubesi
​IBAN: TR710001200971800006000024
Banka Dekontu Açıklama Kısmında Olması Gerekenler:
T.C. Kimlik No, Ad-Soyad, Başvurulan Kurs Adı

İçerik: 

1- Temel kavramlar (Birim, denek, değişken, değişken türleri, veri, anakütle, parametre, örneklem, istatistik)
2-  Veri toplama formlarının hazırlanması (Anket, ölçek ve hasta takip formları)
3-  Hipotez kurma ve istatistiksel hatalar
4- Güç analizi ve G-Power programında çalışmadaki birim sayısının hesaplanması
5-   Veri dosyasının hazırlanması
6- Veri kontrolü ve tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması
7- Sayısal değişkenler için normalliğin değerlendirilmesi
8- Tek örneklem testleri (Tek örneklem t testi ve işaret testi)
9- Bağımsız iki grup karşılaştırmaları (Bağımsız iki örnek t testi ve Mann-Whitney U testi)
10-   Bağımlı iki örneklem testleri (Eşleştirilmiş t testi ve Wilcoxon testi)
11- Bağımsız ikiden çok grup karşılaştırmaları (Homojenlik testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Brown-Forsythe testi, Welch testi, çoklu karşılaştırma testleri)
12- Bağımsız ikiden çok grup karşılaştırmaları (Kruskal-Wallis Analizi, çoklu karşılaştırma testleri)
13- Bağımlı ikiden çok örneklem karşılaştırmaları (Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi ve Friedman Analizi)
14- Kategorik veri analizi -1 (Ki-kare bağımsızlık testleri)
15- Kategorik veri analizi -2 (Çapraz tablolarda ilişki ölçüleri)
16- Korelasyon Analizleri (Pearson Korelasyon analizi ve Spearman Korelasyon Analizi)
17-   Grafikler

Eğitim programı ile ilgili detaylı bilgilere ve başvuru sayfasına ana menüde yer alan KURS BAŞVURU sayfasından başvurabilirsiniz.

Başa Dön